Login

Register

Login

Registreer

Soms lees je in de krant van die stukken waar je haren van overeind gaan staan. Onderwerpen waar je jezelf boos om kan maken. Zo ook een stuk uit de PZC van 19 april 2016. Maar ook donderdag 2 maart 2017 stond er een stuk in de krant. Dit keer over meisjes die zich bezig houden met cyberpesten. Een vorm van pesten die voor ouders en begeleiders van kinderen veel moeilijker te controleren en aan te pakken is. Immers de kinderen doen dit in een door hun afgeschermde digitale omgeving waarbij ze zich verschuilen achter veelal anonieme accounts. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu word een op de negen kinderen gepest op school.

%name Karate maakt je kind weerbaarder

 

Van de jongeren op het voortgezet onderwijs geeft 11 procent aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. In een klas van 27 kinderen worden dus gemiddeld drie kinderen gepest, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM voerde samen met de GGD’s een groot onderzoek uit onder 100.000 jongeren, waarvan de resultaten dinsdag werden gepubliceerd. Onder pesten verstaan de onderzoekers onder meer schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Daarnaast geeft nog eens ruim 5 procent van de jongeren aan dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer geweest zijn van cyberpesten

.Jongens pesten twee keer vaker dan meisjes. Terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school, hebben meisjes vaker te maken met cyberpesten. Jongere leerlingen worden meer gepest, oudere leerlingen pesten vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer als ook dader van pesten op school of via internet dan leerlingen op havo of vwo.

Weerbaarheid 

De mate waarin jongeren gepest worden blijkt vooral samen te hangen met hoe weerbaar ze zijn, of ze emotionele problemen hebben en of ze zich gezond voelen, aldus de onderzoekers. Weerbare jongeren worden ruim drie keer minder gepest dan jongeren die niet weerbaar zijn.

Karate 

Karate kan in sommige gevallen uitkomst bieden. Kinderen die karate beoefenen voelen zich vaak meer zelfverzekerd, krijgen een beter eigen beeld en worden weerbaarder gemaakt. Dit betekend natuurlijk niet dat karate direct de oplossing is voor alle problemen welke veroorzaakt worden door het pesten. Die oplossing is niet eenvoudig te vinden en kan alleen worden bereikt door samenwerking van scholen, ouders, hulpverleners enz. 

Bij karate kunnen we kinderen leren omgaan met agressief gedrag van anderen, leren we zichzelf te verdedigen wanneer ze fysiek belaagd worden en leren we ze wanneer het beter is geen aandacht te schenken aan het negatieve gedrag indien mogelijk. Maar ook dat ze toch vaak het beste hulp van ouders , leraren of andere volwassenen kunnen inschakelen om de pesters aan te pakken. En niet onbelangrijk, we leren kinderen dat iedereen gelijk is en dat we geen onderscheid maken. Maar dit kunnen we alleen doen met de steun en medewerking van ouders. Want een veilige omgeving begint thuis.

Isshoni Karate gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.