Login

Register

Login

Registreer

Naar de webshop Telefonisch contact
0111-820000

Huisregels

Huis- en gedragsregels Isshoni Karate

Alle leden dienen zich te houden aan onze Algemene Voorwaarden en onderstaande huis- en gedragsregels

Voor goede orde, hygiëne en veiligheid zijn navolgende huis – en gedragsregels opgesteld. Deze huis- en gedragsregels dienen bij de karateka en zijn of haar ouders bekend te zijn. Karateka’s dienen deze regels strikt na te leven. Het niet na leven van de regels kan leiden tot verwijdering uit de les of ontzegging van het volgen van de les tot dat aan de regels is voldaan. De regels zijn opgesteld om de orde in de kleedkamers voor aanvang van de les en er na te handhaven. Om hygiëne als het gaat om blote voeten lopen. Veiligheid als het gaat om voorkomen van letsel.

Veiligheid & Hygiëne

 • Leden zijn verplicht enige (acuut opgelopen) gezondheidsrisico’s te melden aan de lesgever(s).
 • Wondjes ontstaan tijdens de les en bestaande wondjes worden verbonden. Eventueel bloed wordt van de mat verwijderd.
 • Op het moment dat je eczeem of wratten hebt, houd dan een schone sok aan op de judomat.
 • Bij haarluis adviseren we om niet te komen, totdat de karateka luis/netenvrij is.
 • Houd het karatepak schoon en gestreken.
 • Kleed je niet om in de dojo maar gebruik de kleedkamers van het sportcentrum of de gymzaal. Er zijn voldoende dames en heren kleedkamers beschikbaar.
 • In de kleedkamers blijft men van andermans (persoonlijke) bezittingen af. Mocht men betrapt worden op diefstal dan wordt er melding gemaakt bij de politie en men wordt met onmiddellijke ingang geschorst van de karateclub.
 • Meisjes en vrouwen moeten een wit T-shirt of hemd dragen onder de kimono (karatejas), jongens mogen dit niet.
 • Het dragen van beschermende handschoenen tijdens het sparren is verplicht voor jeugdleden.
 • Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt zijn.
 • Sieraden dienen voor aanvang van de les te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is, dienen ze te worden afgeplakt met tape.
 • Bind lang haar vast in een staart.
 • Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers. Zorg voor een sporttas en plaats deze aan de zijkant van de dojo, of maak gebruik van de kluisjes in de kleedkamers
 • Eveneens dient men zich in de kleedkamer net zo te gedragen als in de dojo.
 • Er is ruim voldoende douchegelegenheid en aangeraden wordt om na afloop van de training te douchen.
 • De nooduitgang mag niet worden gebruikt als reguliere doorgang.
 • Draag bij aan het schoonhouden van de kleedkamers en dojo.
 • Het is leden verboden om doping en/of andere stimulerende middelen te gebruiken. En binnen de accommodatie is het niet toegestaan te roken.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Gedragsregels voor de leden. De leden…

 • Bij het betreden en verlaten van de dojo (zaal) maak je bij de ingang een buiging (Japanse groet).
 • Bij aanvang van de les wordt er een groet ceremonie gehouden. Als je te laat komt, neem je in seiza (op je knieën zittend) plaats aan de zijkant van de zaal en wacht je op een teken van de leraar dat je aan de les mag deelnemen.
 • Toon onderling respect en behulpzaamheid. Groet elkaar voor en na elke oefening.
 • Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je toestemming aan de leraar.
 • Ga altijd voor de les naar het toilet.
 • Concentreer je op de les, luister goed als de leraar een oefening uitlegt en houd je aan de opgedragen oefening.
 • Geef geen ‘les’ aan anderen als je zelf aan het trainen bent. Laat dit over aan de Sensei voor de klas.
 • Loop gedurende de les nooit tussen twee trainende karateka’s door of voor iemand langs.
 • Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen.
 • Het is niet toegestaan de dojo met schoenen te betreden (geldt ook voor ouders).
 • We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool.
 • Voordat de les start wacht je gewoon netjes in de gang of in de kleedkamer.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers van leden. De ouder…

 • is bij de eerste les van zijn/haar kind verplicht aanwezig.
 • mag in Zierikzee altijd de trainingen bijwonen, maar met gepaste stilte en zonder bemoeienis met de lessen.
 • doet zijn of haar schoenen uit voor het betreden van de dojo.
 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding door trainers.
 • zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. Het liefst 10-15 minuten voor aanvang.
 • ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een wedstrijd.
 • zal binnen de accommodatie geen stimulerende middelen gebruiken en niet roken.

Gedragsregels voor lesgevers. De lesgever… 

 • Mag alleen aan de les deelnemen als zijn of haar gezondheidstoestand dat toelaat.
 • heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • Gebruikt geen doping of andere stimulerende middelen.
 • brengt leden passie bij voor de karatesport.
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen. En zorgt ervoor dat er alleen met deugdelijk en veilig materiaal les word gegeven. (Alle materialen zullen 1 x per half jaar worden gecontroleerd op innerlijke en uiterlijke gebreken). Gebruik van ondeugdelijke trainingsmaterialen is verboden.
 • ziet de meerwaarde om karate als middel in te zetten voor de vorming van leden.
 • creëert in zijn/haar training een setting van veiligheid en vertrouwen.
 • behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst, sekse, geaardheid of niveau.
 • heeft aandacht voor fair play.
 • zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement voor de leden nageleefd wordt.

Vertrouwenspersoon 

Een veilig sportklimaat is belangrijk. Fenomenen als treiteren en pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Bovendien, wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Binnen de dojo zijn onze trainers daar extra alert op. Gevoelens van onmacht, schaamte en woede kunnen reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren een ouder of een goede bekende is. Een toegankelijke vertrouwenspersoon vinden we daarom van groot belang. Een vertrouwenspersoon luistert naar je, behandelt je verhaal vertrouwelijk en doet pas iets na het eerst overlegd te hebben met je. Binnen ISSHONI Karate heeft Judith Goudzwaard de rol van vertrouwenspersoon.

Isshoni Karate en haar trainers en vrijwilligers nemen met klem afstand van de Seks- en drugsindustrie. Het uitbuiten van kinderen en volwassenen is iets verwerpelijks en iets waar wij niet mee geassocieerd willen worden.

Erecode van de vechtsport 

ISSHONI Karate onderschrijft de erecode van de vechtsport. Deze erecode luidt als volgt.

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.” 

Noodsituaties

Indien zich een noodsituatie voordoet in de accommodatie, dan dienen de regels die de accommodatie in zo’n geval stelt te worden opgevolgd. Binnen het Laco Sportcentrum hangen op diverse plekken vluchtplannen, waarop de diverse nooduitgangen zijn aangegeven. In de gymzaal aan de Mulockstraat 42 hangt ook een vluchtplan.

Wanneer de gezondheidstoestand van een sporter verslechtert, om welke reden dan ook, dan schakelt ISSHONI Karate direct en op de kortst mogelijke termijn medische hulp in, afgestemd op de aard van het letsel. Bij een knock-out wordt in alle gevallen een arts geraadpleegd.

In de accommodatie, bij de receptie zijn telefoonnummers voor medische hulp beschikbaar.

Uiteraard zorgt ISSHONI Karate ook voor eerste hulp en eerste hulpmiddelen die up-to-date zijn. En is er bij de accommodatie van LACO zelfs een AED-apparaat aanwezig.

Onze algemene voorwaarden en onze Huis- en gedragsregels zijn continue aan verandering onderhevig. Controleer deze daarom regelmatig zodat je altijd van de wijzigingen op de hoogte bent.

Isshoni Karate gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.