Login

Register

Login

Registreer

Judith

Vertrouwenspersoon
E-mail: goud73@zeelandnet.nl
Brief info

Judith Goudzwaard, vervult binnen Isshoni Karate de rol van vertrouwenspersoon. Een veilig sportklimaat is belangrijk. Fenomenen als treiteren en pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Bovendien, wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Binnen de dojo zijn onze trainers daar extra alert op. Gevoelens van onmacht, schaamte en woede kunnen reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren een ouder of een goede bekende is. Een toegankelijke vertrouwenspersoon vinden we daarom van groot belang. Een vertrouwenspersoon luistert naar je, behandelt je verhaal vertrouwelijk en doet pas iets na het eerst overlegd te hebben met je. Wanneer je ergens tegenaan loopt waarvan je vindt dat je dat niet met een van de sensei's kunt bespreken of dat je niet in de groep bekend wilt maken, dan kun je je wenden tot Judith, door haar een mail te sturen.

Isshoni Karate gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.